1%

Przekaż 1% podatku na działalność KS Tymbark! Ciebie to nic nie kosztuje, a Nam bardzo pomoże! Poniżej szczegółowa instrukcja jak dokonać przekazania:

H. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

124. Numer KRS
00 00000 35953

Wnioskowana kwota
Kwota z poz.125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

125.

zł, gr

I. Informacje uzupełniające - Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%, a z poz.125. W poz.128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

126. Cel szczegółowy 1%

127. Wyrażam zgodę

128.


Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Klub Sportowy Tymbark (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof)

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ,,Informacje uzupełniające" (pcz. 132-134-Pit-28, poz. 308-310-Pit-36, poz. 108-110-Pit-36L, poz. 127-129-Pit-37, poz. 61-61-Pit-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134-Pit-28, poz. 310-Pit-36, poz. 110 - Pit-36L, poz. 129-Pit-37, poz. 63-Pit-38).Zarząd KS Tymbark z góry dziękuje za przekazanie dla naszej organizacji 1%.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości